Wspieraj nas!

Akcja charytatywna "Poduszka dla Maluszka"  od 2018 roku organizowana jest przez Stowarzyszenie SPLOT. Członkami zarządu są pomysłodawcy i wieloletni organizoatorzy akcji. Zarząd Aby kolejna edycja mogłą się odbyć, potrzebne jest wsparcie finansowe. Dlatego, prosimy o darowizny. 

 

Stowarzyszenie Integracji i Współpracy Społecznej "SPLOT"

PL 62 8446 1016 2002 0014 8438 0001
Bank Spółdzielczy o/Miedźna

ul. Słowackiego 9/4/13
32-620 Brzeszcze

z dopiskiem: cele statutowe