Rozliczyliśmy IX edycję!

Zaangażowali się wszyscy, jest mnóstwo osób, którym należałoby podziękować, ale... każdy z nas skorzysta na poprawie jakości pobytu w szpitalach. Za zebrane środki finansowe zrobimy metamorfozę poduszkową na wielu oddziałach.